Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Công Ty Đại Đồng Đen chuyên Nhận Xây Dựng Nhà Xưởng, Nhà Thép Tiền Chế tại Bình Dương. Nhận thầu khoán xây dựng, lắp dựng, gia công nhà xưởng Uy Tín Giá Rẻ 2018

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Thanh Miện, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Thanh Miện Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Kinh Môn, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Kinh Môn Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Bình Giang, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Bình Giang Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Tứ Kỳ, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Tứ Kỳ Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Thanh Hà, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Thanh Hà Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Nam Sách, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Nam Sách Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Kim Thành, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Kim Thành Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Gia Lộc, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Gia Lộc Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Chí Linh, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Chí Linh Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Ninh Giang, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Ninh Giang Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe du lịch Cẩm Giàng, Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Cẩm Giàng Hải Dương, Xe 4,7,16,29,45 chỗ -Giảm Giá 30%

cơ khí bình dương

CƠ KHÍ BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CƠ KHÍ TẠI BÌNH DƯƠNG